Jestem z tego dumny

Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy Marszałek Józef Piłsudski podpisał 3 stycznia 1919 r. Decyzja ta świadczy o dojrzałości, nowoczesności i dalekowzroczności twórców odrodzonej Polski. Państwo polskie, mimo że wyniszczone rozbiorami i wojną światową, postanowiło zadbać nie tylko o bezpieczeństwo międzynarodowe, lecz także o ochronę pracy Polaków.

Więcej...

Życzenia na nowy wiek

Podstawą filozofii działania Państwowej Inspekcji Pracy było i nadal jest założenie, że praca znajduje się pod ochroną państwa. Owszem, w jakiejś mierze praca najemna jest towarem, a więc dobrem sprzedawanym i kupowanym na rynku, a tym samym kształtowanym przez grę popytu i podaży. (...)


ANDRZEJ DUDA, Prezydent RP

Więcej...

Z okazji stulecia utworzenia Państwowej Inspekcji Pracy pragnę wyrazić uznanie dla jej działalności oraz podkreślić istotną rolę, jaką organ ten spełnia w zakresie poszanowania prawa pracy. (...)


ELŻBIETA RAFALSKA, Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Więcej...

Historia narodzin inspekcji pracy w Polsce pokazuje, jak ścisły był związek dzieła odbudowy naszej państwowości przez Marszałka Józefa Piłsudskiego – po 123 latach niewoli w rozbiciu na trzy zabory – z tworzeniem nowych przepisów prawa pracy oraz powstaniem Państwowej Inspekcji Pracy mającej pilnować przestrzegania tego prawa. (...)


JANUSZ ŚNIADEK, Poseł,
Przewodniczący Rady Ochrony Pracy

Więcej...

Setna rocznica powstania Państwowej Inspekcji Pracy to dobry czas na pogłębioną debatę nad rolą, pozycją i znaczeniem tej instytucji dla polskiego rynku pracy. Tym bardziej, że mamy wiele wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć. Te wyzwania, to przede wszystkim wielkość szarej strefy, napływ pracowników z zagranicy, powszechność pozakodeksowych form zatrudnienia, czy łamanie praw pracowniczych i związkowych. (...)


PIOTR DUDA, Przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Więcej...

Patronatów obchodom 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy udzielili:

Wydarzenia

Setna rocznica powstania inspekcji pracy w Polsce to dla jej obecnych pracowników przede wszystkim motywacja do jeszcze większego wysiłku na rzecz obrony praw pracowniczych. Wyzwanie, by dorównać poprzednikom, którzy bez względu na ograniczone środki, a także zmieniające się uwarunkowania polityczne i organizacyjne, ofiarnie pełnili zaszczytną służbę. A także powód do refleksji. Jest jednak coś jeszcze: poczucie dumy i radość. Potrzeba uczczenia tego niezwykłego jubileuszu. Na uroczystych spotkaniach, ale także choćby przez organizację konferencji naukowych, które wytyczą kierunki działania na kolejne stulecie. I właśnie o takich wydarzeniach będziemy tutaj informowali: jak Państwowa Inspekcja Pracy czci swoje 100-lecie. Zapraszamy.

Więcej...

Kalendarium

Historia inspekcji pracy w Polsce pisana jest przede wszystkim codziennym trudem inspektorów pracy. Ale nie zabrakło w niej przełomowych dat. Niewątpliwie najważniejszą z nich to 3 stycznia 1919 roku – dzień wejścia w życie dekretu „o urządzeniu i działalności inspekcji pracy”. „Kalendarium stulecia” przybliża także inne ważne daty z historii naszej instytucji. Warto je poznać.

Więcej...

Pionierskie czasy. Inspekcja pracy
w Polsce w latach 1919-1939

Na początku inspektorów pracy była tylko garstka, a musieli zadbać o dobro milionów zatrudnionych. Z czasem inspektorów przybywało, ale rósł także ogrom stawianych im zadań. W tej sytuacji priorytetem stała się ochrona najsłabszych: kobiet i dzieci, które często pracowały nawet ciężej niż mężczyźni.

Takie były pionierskie czasy inspekcji pracy w odradzającej się po zaborach i wojennych zniszczeniach Polsce. Ich historię poznajemy dzięki zachowanym fotografiom.

Więcej...

Główni Inspektorzy Pracy 1919-2019

Inspekcja pracy w Polsce zawsze miała szczęście do ludzi. Tej służby nikt nie wybierał dla kariery czy pieniędzy. Tu ważne było poczucie misji i świadomość, że „ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek”. Te słowa Jana Pawła II umieszczone są na sztandarze Państwowej Inspekcji Pracy. Udowadniają to każdego dnia nasi inspektorzy, udowadniali to przez 100 lat szefowie naszej instytucji. Przypominamy ich sylwetki.


Galeria...

Wywiady na 100-lecie

W „Wywiadach na 100-lecie” zamieszczanych na łamach miesięcznika „Inspektor Pracy”, często padają takie słowa jak: misja, służba, powołanie… Z tych tekstów można się dowiedzieć, kim są ludzie, którzy obecnie pracują w Państwowej Inspekcji Pracy, skąd czerpią siły i motywacje do codziennej służby w obronie praw pracowniczych.

Czytaj...

Multimedia

Tutaj obejrzysz relacje z najważniejszych wydarzeń odbywających się w ramach obchodów 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Znajdą się także wydawnictwa okolicznościowe. A na dobry początek film „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy” w reżyserii Konrada Pachciarka, inspektora pracy, szefa OIP w Szczecinie.


Wręczono nagrody Głównego Inspektora Pracy

Na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXVI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Wręczono także nagrody Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Misja: ochrona pracy

„Od wieku na rzecz ochrony pracy”, to hasło obchodów okrągłej rocznicy powstania naszej inspekcji, ale także tytuł wystawy okolicznościowej. Na wystawę składa się 15 plansz, które pokazują historię i obecną działalność inspekcji pracy. Opowiada ona również o misji i dumie inspektorów, o wymiernych efektach ich wysiłku oraz o wyzwaniach, jakie czekają inspekcję pracy w nadchodzących latach. Wystawa kończy się okolicznościowymi życzeniami, ale także postulatami na przyszłość, jakie pod adresem Państwowej Inspekcji Pracy skierowali: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, poseł i przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek oraz przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Galeria...

Tradycja i współczesność

Tych 10 plansz pokazuje tradycję i współczesność Państwowej Inspekcji Pracy. Od podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu „o urządzeniu i działalności inspekcji pracy”, po wyzwania XXI wieku, z nanotechnologiami i współpracę międzynarodową w ramach struktur Unii Europejskiej.

Więcej...