Wydawnictwa

Tomasz Kozłowski
Inspekcja Pracy w Polsce w latach 1919-1939
Organizacja i działalność

Wydanie specjalne na wzór pierwszego numeru
„Inspektora Pracy” z 1929 roku

Mateusz Rzemek
OD WIEKU NA RZECZ OCHRONY PRACY