Premiera monografii

Ukazała się pierwsza opracowana zgodnie z naukową metodologią monografia poświęcona PIP "Inspekcja pracy w Polsce w latach 1919-1939. Organizacja i działalność".
Autorem książki jest Tomasz Kozłowski, nadinspektor pracy, szef Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wielkopolski. Tomasz Kozłowski posiada tytuł doktora nauk prawnych w specjalności historii państwa i prawa polskiego. Z zamiłowania historyk, jest także autorem licznych publikacji z zakresu historii państwa i historii ustroju, głownie z okresu dwudziestolecia międzywojennego. W poszukiwaniu materiałów do swoich prac odwiedza archiwa państwowe i prywatne w całej Europie. Jego wielką zasługą jest zdigitalizowanie rozproszonych po różnych krajach archiwalnych dokumentów dotyczących polskiej inspekcji pracy. Książka "Inspekcja pracy w Polsce w latach 1919-1939. Organizacja i działalność", która ma być materiałem informacyjno-edukacyjnym dla inspektorów pracy, jest już dostępna w najważniejszych bibliotekach naukowych w Polsce.