Wydarzenia

Jubileuszowa narada w Rzeszowie

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie 14 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta narada jubileuszowa z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięli w niej udział: główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, okręgowy inspektor pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt z zastępcami oraz pracownicy inspektoratu.

Więcej...

Galeria

 
 
 
 
 

14 czerwca 2019

10 czerwca 2019

 
 
 
 
 

Konkurs dla sip w nowej formule

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 10 czerwca 2019 r. uroczyście zainaugurowano konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” w nowej formule. Konkurs, który dotychczas odbywał się na szczeblu wojewódzkim, został rozbudowany o etap ogólnokrajowy.

Więcej...

Obchody 100-lecia urzędu

W Teatrze Narodowym w Warszawie 28 maja 2019 r. odbyła się centralna uroczystość z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta RP, rządu, parlamentu, partnerów instytucjonalnych i społecznych PIP, środowiska naukowego, organizacji społecznych i politycznych, duchowieństwa oraz pracownicy inspekcji pracy.

Więcej...

Galeria

 
 
 
 
 

28 maja 2019

15 marca 2019

 
 
 
 
 

Premiera monografii

Ukazała się pierwsza opracowana zgodnie z naukową metodologią monografia poświęcona PIP "Inspekcja pracy w Polsce w latach 1919-1939. Organizacja i działalność".

Więcej...

Spotkanie szefa inspekcji z dziennikarzami

70 tysięcy kontroli w 2019 r. zapowiedział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy na spotkaniu z mediami, które odbyło się 6 marca 2019 r. w Warszawie. Inspektorzy sprawdzą m.in. przestrzeganie przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzeń i bhp. Kontrole obejmą prawidłowość tworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych.

Więcej...

 
 
 
 
 

6 marca 2019

14 lutego 2019

 
 
 
 
 

Wizyta międzynarodowej grupy młodzieży

W dniu 14 lutego 2018 r. w Głównym Inspektoracie Pracy gościła liczna, międzynarodowa grupa młodzieży. Spotkanie było elementem warsztatów na temat rynku pracy, perspektyw i przemian w świecie pracy.

Więcej...

Wrocławska inspekcja świętuje jubileusz

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 29 stycznia 2019 r. z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy wręczył dyplomy i okolicznościowe medale długoletnim pracownikom OIP i Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Więcej...

 
 
 
 
 

29 stycznia 2019

16 stycznia 2019

 
 
 
 
 

W Sejmie 16 stycznia 2019 r. uroczyście otwarto wystawę z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy pod tytułem „Od wieku na rzecz ochrony pracy”. Prezentuje ona najważniejsze wydarzenia z życia polskiej inspekcji pracy na przestrzeni ostatniego wieku i sylwetki ludzi, którzy ją tworzyli.

Więcej...

W Z udziałem metropolity warszawskiego ks. kardynała Kazimierza Nycza oraz przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka 14 stycznia 2019 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyła się okolicznościowa narada kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy związana z jubileuszem 100-lecia polskiej inspekcji pracy. Gospodarzem spotkania był główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.

Więcej...

 
 
 
 
 

14 stycznia 2019

13 stycznia 2019

 
 
 
 
 

Z okazji 100 rocznicy powstania polskiej inspekcji pracy 13 stycznia 2019 r. w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się msza św. w intencji pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, której przewodniczył Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Więcej...

3 stycznia 1919 r. Józef Piłsudski powołał w Polsce inspekcję pracy. W stulecie tego wydarzenia kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy oddało hołd Marszałkowi i innym osobom, które dawniej i w czasach nam bliższych zapisały piękne karty w historii urzędu.

Więcej...

 
 
 
 
 

3 stycznia 2019

3 stycznia 2019

 
 
 
 
 

W setną rocznicę podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podpisał w Warszawie zarządzenie wprowadzające Kodeks Etyki Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej...

Poczta Polska
na 100-lecie PIP

Z okazji okrągłej rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Pracy Poczta Polska wypuściła okolicznościową kartkę pocztową. Na kartce tej widnieją: podobizna twórcy i pierwszego głównego inspektora pracy Franciszka Sokala, przedwojenna siedziba inspekcji w Warszawie oraz strona „Dziennika Praw” z 13 stycznia 1919 roku z „Dekretem tymczasowym o urządzeniu i działalności inspekcji pracy”. Okolicznościowy stempel powstał na bazie sygnetu wydawniczego PIP. Kartki w cenie 2,50 zł można już kupić w wybranych urzędach pocztowych.

 
 
 
 
 

3 stycznia 2019

3 stycznia 2019

 
 
 
 
 

Medale dla weteranów inspekcji pracy

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 3 stycznia 2019 roku podjął decyzję o wyróżnieniu długoletnich Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy okolicznościowymi medalami. Medale te zostaną wręczone wraz ze specjalnym listem Głównego Inspektora podczas uroczystości organizowanych w okręgowych inspektoratach pracy.