OD WIEKU NA RZECZ OCHRONY PRACY

Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy Marszałek Józef Piłsudski podpisał 3 stycznia 1919 r. Decyzja ta świadczy o dojrzałości, nowoczesności i dalekowzroczności twórców odrodzonej Polski. Państwo polskie, mimo że wyniszczone rozbiorami i wojną światową, postanowiło zadbać nie tylko o bezpieczeństwo międzynarodowe, lecz także o ochronę pracy Polaków. Historia nie szczędziła nam dramatycznych zmian, jednak przez wszystkie lata minionego stulecia inspekcja pracy trwała na straży pracujących Polaków. Zmieniały się formy jej działalności, podporządkowanie i zakres obowiązków, ale zawsze na pierwszym miejscu był człowiek, jego godność i bezpieczeństwo w pracy. Wkraczamy w drugie stulecie działalności naszego urzędu ze świadomością celów i wyzwań, ale przede wszystkim z poczuciem troski o wszystkich ludzi pracujących. Polska jest dziś państwem nowoczesnym i bezpiecznym, a Państwowa Inspekcja Pracy ma w tym swój udział. Zakorzeniła się w świadomości i stała się częścią życia wielu pokoleń pracujących Polaków. Traktowana jest z szacunkiem, gdyż sama szanuje swoich partnerów, pracodawców i pracowników.
Jestem z tego dumny.

Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy